Saturday, May 10, 2008

I'm now a motherang bilis ng panahon. Parang kailangan lang na wala akong isipin sa buhay kung di ang mag laro, mag aral at "sumilay" sa crush. Ngaun halos anim na taon na akong ina. Di na ganun ka simple ang buhay. Daming isipin, daming asikasuhin trabaho, pamilya at bahay.

Ganun pa man walang halong pag sisi na piliin ko maging isang ina. At gagawin ko sa lahat ng aking makakaya na gampanan ang tungkulin ko bilang pie ni Honeypie at nanay ng aking mga cupcakes.

To my Honeypie and cupcakes, you're the reasons why I am here and thanks for making me complete!

No comments: